demo-attachment-54-Path-1630

Безплатна правна помощ

ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Професионална правна помощ за пострадали лица при условията на домашно насилие.

Давам съгласието си личните ми данни да се обработват за целите на предоставянето на услугата (задължително поле)

Първи стъпки

Идентифицирайте деянието и незабавно потърсете компетентна помощ и защита. Домашното насилие може да бъде продължителен процес, поради което трябва да се реагира своевременно,

demo-attachment-44-Group-582
demo-attachment-134-teamwork

Пострадал

Жертва на домашното насилие няма пол. Пострадал може да бъде както жена, така и мъж. Не е задължителна роднинската връзка или фактическо съжителство, но трябва да са налице особени отношения.

demo-attachment-122-opportunity

Деец

Законът изисква наличието на особени отношения между пострадалия и извършителя. Ако посочените отношения отсъстват е възможно да е налице друго наказуемо от закона деяние, което да не е домашно насилие.

demo-attachment-113-consultant

Деяние

Домашното насилие или опитът за такова може да намери израз във физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, т.е. принудителното ограничаване на личния живот, свобода или права.

Първо

Вие или ваш близък се свързва с нас и описва в какво се изразява причиненото домашно насилие.
Законът изисква молбата за защита да бъде подадена до един месец от извършването на акта на домашно насилие.

Второ

Нашият екип обсъжда вашия случай и Ви уведомяваме относно възможността да получите защита.

Трето

При положително становище – подаваме молба за защита от Ваше име и Ви представляваме процесуално до приключване на делото.

demo-attachment-44-Group-582
Последни публиакции
demo-attachment-45-Group-622
photo_2020-04-13_17-30-05

Петър Топуров

Адвокат, ръководител на инициативата
demo-attachment-54-Path-1630
demo-attachment-54-Path-1630
Нашият екип

Нашият екип приема борбата срещу домашното насилие като свой обществен дълг. 

Поради това екипът на дружеството предлага безплатна адвокатска защита на материално затруднени лица, пострадали от домашно насилие.

Инициативата се ръководи от адвокат Петър Топуров, със съдействието на целия екип на адвокатското дружество.

demo-attachment-44-Group-582