demo-attachment-54-Path-1630

ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Професионална правна помощ за пострадали лица при условията на домашно насилие.

  Давам съгласието си личните ми данни да се обработват за целите на предоставянето на услугата (задължително поле)

  Първи стъпки

  Идентифицирайте деянието и незабавно потърсете компетентна помощ и защита. Домашното насилие може да бъде продължителен процес, поради което трябва да се реагира своевременно,

  demo-attachment-44-Group-582
  demo-attachment-134-teamwork

  Пострадал

  Жертва на домашното насилие няма пол. Пострадал може да бъде както жена, така и мъж. Не е задължителна роднинската връзка или фактическо съжителство, но трябва да са налице особени отношения.

  demo-attachment-122-opportunity

  Деец

  Законът изисква наличието на особени отношения между пострадалия и извършителя. Ако посочените отношения отсъстват е възможно да е налице друго наказуемо от закона деяние, което да не е домашно насилие.

  demo-attachment-113-consultant

  Акт на насилие

  Домашното насилие или опитът за такова може да намери израз във физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие.

  Първо

  Вие или ваш близък се свързва с нас и описва в какво се изразява причиненото домашно насилие.
  Законът изисква молбата за защита да бъде подадена до един месец от извършването на акта на домашно насилие.

  Второ

  Нашият екип обсъжда особеностите на Вашия случай.

  Трето

  Уведомяваме Ви какви са възможностите да получите защита, а Вие взимате решение дали да предприемете необходимите стъпки за това.

  demo-attachment-44-Group-582
  Последни публиакции
  demo-attachment-45-Group-622
  5Z8A0272 (3)

  Петър Топуров

  Адвокат, ръководител на инициативата
  demo-attachment-54-Path-1630
  demo-attachment-54-Path-1630
  Нашият екип

  Екипът на сдружение "Защита от домашно насилие" приема борбата срещу домашното насилие като свой обществен дълг. 

  Поради това екипът на сдружението предлага помощ на материално затруднени лица, пострадали от домашно насилие.

  Инициативата се ръководи от адвокат Петър Топуров със съдействието на целия екип на сдружението.

  demo-attachment-44-Group-582