contract2

Декларация за извършено домашно насилие – образец

От настоящата публикация може да свалите образец на декарация за извършен акт на домашно насилие – ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларацията е приложение към подаваната пред съда молба за защита от домашно насилие, чиито образец може да видите, като натиснете върху линка – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗЗДН ОБРАЗЕЦ

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

 • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
 • Чрез контактната форма от настоящия сайт

child3

План за безопасност на жертвата на домашно насилие

 

Специалистите дават съвет на всяка жертва на домашно насилие да направи свой план за безопасност при нов акт на насилие. Ето какви стъпки би могла да предприеме потенциалната жертва на бъдещ акт на домашно насилие:

 1. Обмислете детайлно своите действия при опасност от повторно насилие, направете си план за безопасност и се подгответе за неговото изпълнение.
 2. При опасност веднага позвънете на полицията. Ако нямате възможност да направите това, съседите могат да го сторят вместо Вас.
 3. Договорете се със своите съседи да извикат полиция, ако чуят викове от Вашата къща или апартамент.
 4. Научете телефоните на местните служби, които могат да Ви окажат необходимата подкрепа (кризисен център за жени, телефон на доверието и др.).
 1. Разкажете за насилието на тези, на които се доверявате (приятели, роднини).
 2. Подгответе си място, където бихте могла да отидете в случай на опасност.
 3. Ако не можете да избегнете спора или инцидента, постарайте се да изберете такава стая за провеждането му, от която можете лесно да избягате в случай на необходимост. Старайте се да избягвате споровете в стаи, които нямат достъп до външни врати (като например банята или кухнята, където има остри и режещи предмети).
 4. Обмислете как можете бързо и безопасно да напуснете дома си. Определете кои врати, прозорци, стълби подхождат за това най-добре.
 5. Предварително оставете при Вашите приятели или роднини резервни дрехи, важни документи, номера на телефони, необходими лекарства, резервни дрехи и др.
 6. Постарайте се да унищожите всички възможности, които биха помогнали на Вашия насилник да Ви намери (бележници, пликове с адреси и т.н.).
 7. Ако ситуацията е критична, напуснете дома си незабавно, дори да не сте успели да вземете със себе си необходимите вещи. Помнете, че Вашият живот е в опасност!
 8. Когато напускате дома си, направете всичко възможно да вземете децата със себе си.
 9. Ако сте бита или насилвана, незабавно си извадете медицинско свидетелство.

Източник: mvr.bg

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

 • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
 • Чрез контактната форма от настоящия сайт
police

Как да помогнем на жертва на домашно насилие?

Как да бъдем полезни на човек, станал жертва на домашно насилие?

1. Да бъдем разбиращи

Да изслушваме, да не осъждаме жертвата. Да й покажем, че сме на нейна страна.

Да й покажем, че смятаме нейните чувства за разумни и нормални.

Да дадем време на жертвата да вземе собствените си решения, без да я съветваме да се върне при партньора си и да се опитва да оправи отношенията си с него. Да не я притискаме да взима бързи решения.

Да я оставим да говори за емоционалната страна на своята връзка с партньора. Да не я критикуваме за това, че живее с този партньор-насилник. Да опитаме по-скоро да й обясним, че ако не бъдат взети някакви мерки, насилието в двойката ще прогресира.

Да й помогнем да наблегне на позитивното в това, което се случва. Не трябва да й казваме, че  е длъжна да стои при партньора си заради децата, напротив.
Трябва да я поздравим за това, че е намерила сили и смелост да говори. Защото  това показва, че тя усеща семейството си като вредно и неподходящо както за собственото й психично здраве, така и за нормалното израстване на децата й. Фактът, че тя споделя, означава, че извървява първите крачки за осигуряване на по-добър живот за себе си и за децата.

Трябва да уважим потребността й да запазим казаното от нея в тайна, ако тя ни помоли за това.

2. Да и помогнем да се свърже със служби, които подкрепят хора, преживели насилие

Проучете какви организации за подпомагане на жертви на насилие са на разположение в града или в региона. Разкажете й за тях. Съобразете се с потребностите на човека и се информирайте, дали организациите могат да се погрижат и за децата, ако има такива.

В случай, че се опитвате да помогнете в ситуация на психологическо или физическо насилие, убедете жертвата да потърси помощ от полицията.

3. Какво бихме могли да и кажем?

Изразявайте ясни и кратки послания, като например:

Насилието винаги е неприемливо. Никога няма основателно извинение за него.

Сигурността на жената и на децата е от първостепенно значение.

Жертвата не е причина за насилието. Отговорност за това носи единствено партньорът.

Жертвата няма да успее да промени нито насилника, нито неговото поведение.

Извиненията и големите обещания няма да прекратят насилието.
Жертвата не е сама с проблема си.

Насилието не е загуба на контрол. Това е поведение, с което си служат хора, за да контролират другите.

Насилието носи травматични последствия за децата.

Съгласно Закона за защита срещу домашното насилие, да биеш партньора си е престъпление. Защита по този закон може да търси всяко лице, пострадало от домашно насилие, извършено от: съпруг или бивш съпруг; партньор, с когото живеят на съпружески начала; партньор, от когото има дете и др.

Убедете я, че трябва да се обърне за помощ към полицията и организациите, подпомагащи жертви на насилие.

Възможно е жертвата да e уплашена и объркана и да не може експедитивно да вземе мерки. Самият факт, обаче, че се опитва да търси помощ и съдействие, е окуражителен. Всеки път, когато полага усилия в тази посока, тя става по-уверена във взимането на по-смели решения.

Източник: mvr.bg

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

 • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
 • Чрез контактната форма от настоящия сайт
kids

Случаи на домашно насилие

Законът определя, че домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие. Ето и някои примери на случаите на домашно насилие. Обикновено всеки акт на домашно насилие може да бъде твърде многообразен по своя характер, като посочените примери по-скоро имат помощен характер отколкото да поставят граници.

Ето някои примери на актове на домашно насилие:

Физическо насилие

Блъска Ви, нанася Ви удари, ритници, плесници;

Хвърля предмети;

Заплашва Ви с оръжие или Ви наранява с него;

Физически възпрепятства опита Ви да напуснете дома си;

Заключва Ви някъде;

Отказва да Ви помогне, когато сте болна, наранена, бременна;

Възпрепятства опитите Ви да потърсите медицинска помощ;

Бие децата;

Заплашва с физическо насилие Вашите роднини и приятели;

Сексуално насилие

Принуждава Ви да се събличате против волята Ви;

Принуждава Ви към полово сношение против Вашата воля;

Принуждава ви към полово сношение след побой;

Извършва половите сношения с особена жестокост;

Умишлено Ви лишава от сексуален контакт;

Проявява изключителна ревност и Ви обвинява в любовни връзки с кого ли не;

Принуждава Ви да гледате и/или да повтаряте порнографски действия;

Емоционално насилие

Постоянно Ви критикува, крещи и/или Ви обижда (например, казва Ви, че сте много дебела или прекалено кльощава , че сте тъпа и глупава, че сте лоша майка, съпруга, любовница);

Игнорира Вашите чувства;

Подиграва се на Вашите убеждения;

Забранява Ви да ходите на работа;

Манипулира Ви, използвайки лъжа;

Обижда Вашите роднини и приятели, за да ги отстрани от живота Ви;

Отказва да излиза с Вас и да се срещате с други хора;

Пречи Ви да поддържате отношения с Вашите роднини и приятели;

Не Ви позволява да се обаждате по телефона;

Изцяло контролира семейния бюджет и сам взема финансовите решения;

Присвоява си всички семейни доходи, въобще не дава или дава не достатъчно пари за домакинството; при това самият той не пазарува, но Ви обвинява, че не се грижите за семейството;

Унижава Ви пред хора;

Заплашва да си тръгне или да Ви изгони от къщи;

Заплашва да Ви вземе децата;

Системно и несправедливо наказва децата или не Ви допуска до тях;

Източник: mvr.bg

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини на телефони: 0886795005; 0893666793.

burkan

Заплащане на издръжка от държавата

Дължат издръжка на вас или на детето Ви, но длъжникът не я заплаща? Каква е предвидената в закона защита за нуждаещите се от издържка в тези случаи?

Законът предвижда, че държавата изплаща присъдената на ненавършил пълнолетие български гражданин издръжка за сметка на неизправния длъжник в размер, определен в съдебното решение.

Какъв е размерт на заплащаната от държавата издръжка?

Заплащаният от държавата размер е не повече от максималния размер, определян ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.

В кои случаи държавата заплаща издръжка?

Изплащането от държавата се дължи, когато по изпълнителното дело се установи, че неизправният длъжник

 • няма доходи и
 • не притежава имущество

върху които да се насочи принудителното изпълнение.

От този ред обаче не може да се възползват бившите съпрузи-в качеството им на лица с право на издръжка.

Кога държавата изплаща идръжката?

Издръжката се изплаща считано от първо число на месеца, следващ месеца, през който е установена липсата на доходи и имущество на дължащия издръжка.

Какви са последиците за дължащия издръжка?

Неизправният длъжник обаче е задължен да възстанови платената от държавата издръжка заедно със законната лихва. Държавата се смята за присъединен взискател за частното държавно вземане за платената от общината издръжка по образуваното изпълнително дело заедно със законната лихва. В тези случаи дължимите такси и разноски се събират направо от длъжника.

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

 • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
 • Чрез контактната форма от настоящия сайт
police

Отговорност при неплащане на издръжка

Неплащането на издръжка може да бъде „преодоляно“ както чрез защитните средства на гражданското право и процес (чрез образуване на изпълнително дело при съдебен изпълнител за събиране на дължимата издръжка принудително), така и чрез наказателната отговорност на длъжника.

Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация за този, който е осъден да издържа свой

 • Съпруг
 • Възходящ
 • Низходящ
 • брат или сестра

и съзнателно не изпълни задължението си в размер на две или повече месечни вноски

Същите наказания могат да бъдат наложени и на онзи, който нарочно се постави в невъзможност да дава издръжка:

 • било като прехвърли имуществата си
 • било като не упражнява правата си или
 • по друг начин

Законът предвижда ненаказуемост ако преди постановяване на присъдата от първата инстанция дължащият идръжка изпълни задължението си и не са настъпили други вредни последици за пострадалия. Правилото за ненаказуемост обаче не се прилага повторно при ново „провинение“ на дължащия издръжка.

Ако описаните деяния са извършени повторно, законът предвижда по-тежки наказания:

 • лишаване от свобода до две години или пробация
 • както и обществено порицание

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

 • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
 • Чрез контактната форма от настоящия сайт

 

money

Издръжка на бивш съпруг

Вашият въпрос: 

В кои случаи се дължи издръжка на бивш съпруг и докога?

Нашият отговор:

По правило невиновният за развода съпруг има право на издръжка от бившия си съпруг. За целта е необходимо съдът да се е произнесът относно това чия е вината за развода. В тези случаи издръжката се дължи най-много до три години от прекратяването на брака. Съпрузите обаче могат да уговорят и по-дълъг срок. Съдът може да продължи срока, ако получаващият издръжката е в особено тежко състояние, а задълженият може да я дава без особени затруднения. Правото на издръжка на бившия съпруг се прекратява, когато той встъпи в брак.

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

 • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
 • Чрез контактната форма от настоящия сайт
kids

Ограничаване на родителски права

Основания за ограничаване на родителски права

Когато поведението на родителя представлява опасност за

 • Личността
 • Здравето
 • Възпитанието
 • Имуществото

на детето, районният съд може да вземе съответни мерки в интерес на детето, като ограничи родителските права на родителя.

С оглед на това съдът може да:

 • отнемe или
 • постави условия относно

упражняването на някои родителски права.

Тези мерки се вземат и когато родителят не е в състояние да упражнява родителските си права поради:

 • продължителна физическа или душевна болест или
 • други обективни причини

С решението си съдът може да възложи осъществяването им на друго лице.

При нужда може да бъде променено местоживеенето на детето или то да бъде настанено извън семейството.

Производство за ограничаване на родителски права

Производството за ограничаване на родителски права се образува по искане на:

 • другия родител
 • на прокурора или
 • на дирекция “Социално подпомагане”

Компетентен е районният съд по настоящия адрес на детето.

По делото се изслушват:

 • Прокурорът
 • представител на дирекция “Социално подпомагане” и
 • Родителят, чието ограничаване или лишаване от права се иска, – той може и да не бъде изслушан ако не се яви в съда без уважителни причини;

Съдът определя подходящи привременни мерки в интерес на детето, като взема предвид становището на дирекция “Социално подпомагане”. Определението на съда относно тези мерки не подлежи на обжалване, но може да се изменя от същия съд.

Издръжка и мерки относно личните отношения

При ограничаване на родителски права чрез настаняване на детето извън семейството, съдът определя:

 • издръжката на детето, ако не е присъдена;
 • мерките относно личните отношения между родителя и детето;

Промяна на мерките и възстановяване на родителските права

При изменение на обстоятелствата съдът може да измени мерките във връзка с ограничаване на родителски права, относно издръжката и личните отношения.

Родителят може да поиска от съда да бъдат възстановени родителските му права, ако е отпаднало основанието, поради което е бил лишен от тях.

Вписване

В случаите на ограничаване или лишаване на/от родителски права съдът съобщава служебно на общината по постоянния адрес на родителя за вписване на:

 • лишаването от родителски права
 • на възстановяването им
 • или на промяната на мерките и възстановяване на родителските права

Съдът изпраща препис от решението и на дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето, която предприема подходящи мерки и при необходимост предлага учредяване на настойничество или попечителство.

Особени случаи на представителство и грижа

Лица, на които са възложени грижи за детето, не придобиват родителски права и задължения. Те обаче могат без съгласието на родителите да вземат решения и да предприемат действия за запазване живота и здравето на децата, за които полагат грижи.

Лицата, при които детето е настанено по съдебен ред, имат:

 • право и задължение да живеят с него
 • задължение да осъществяват фактически действия относно грижата, възпитанието и надзора на детето
 • правото да искат от съда връщане на детето в случай че същото се отклони или бъде отклонено

Те извършват необходимите правни действия за защита на личните права на детето, свързани с неговото:

 • Здраве
 • Образование
 • гражданско състояние

както и за издаването на документи за самоличност по Закона за българските лични документи, след положително становище на дирекция “Социално подпомагане”.

Те имат задължение да внася паричните средства на детето под настойничество на негово име в банка. Парите следва да бъдат внесени в 7-дневен срок от получаването им. За несвоевременно внесени суми тези лица дължат законна лихва.

Участие на детето в производството по ограничаване на родителски права

В производства по ограничаване на родителски права детето се изслушва при условията на чл. 15 от Закона за закрила на детето.

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

 • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
 • Чрез контактната форма от настоящия сайт
child4

Издръжка на дете

Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители

Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето.

Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо:

 • дали са работоспособни и
 • дали могат да се издържат от имуществото си

Родителите дължат издръжка и когато детето е настанено извън семейството.

Не е необходима покана за плащане на издръжка за дете, тя се дължи по силата на закона.

Добавка към издръжката на детето

По искане на родител или на лице, на което са възложени грижи за дете, съдът може да определи добавка към определената по съдебен ред издръжка. Добавката следва да е необходима за покриване на изключителни нужди на детето. Тя следва да бъде определена до размер, до който родителят може да я дава без особени затруднения. Съдът определя и срока, за който се дължи добавката.

Издръжка на пълнолетни учащи се деца от родители

Родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения.

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

 • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
 • Чрез контактната форма от настоящия сайт
money2

Кой има право на издръжка и от кого?

Издръжката е законово задължение на определено лице за предоставяне на средства, необходими за жизнените нужди на член на неговото семейство или бивш съпруг. В настоящата публикация ще научите кой има право на издръжка, кой я дължи, както и от какво зависи размерът на издръжката.

Кой има право на издръжка

Право на издръжка има лице, което е неработоспособно и не може да се издържа от имуществото си.

Кой дължи издръжка?

Лицето, което има право на издръжка, може да я търси в следния ред от:

 1. неговите деца и съпруг;
 2. неговите родители;
 3. неговия бивш съпруг;
 4. неговите внуци и правнуци;
 5. неговите братя и сестри;
 6. неговите дядо и баба и от възходящи от по-горна степен (например прадядо и прабаба)

Ако лицата от предходен ред нямат възможност да дават издръжка, дължат издръжка лицата от следващия ред.

Когато няколко лица от един и същи ред дължат издръжка, задълженията между тях се разпределят съобразно възможностите им. Ако издръжката е давана от едно от тях, то може да търси от останалите това, което те са били длъжни да дават, заедно със законната лихва.

Кои лица имат право на издръжка

Ако едно лице има задължение да издържа  няколко лица, той е длъжен да я дава в следния ред:

 1. първо на своите деца и съпруг;
 2. на второ място на своите родители;
 3. на трето място на своя бивш съпруг;
 4. на четвърто място на своите внуци и правнуци;
 5. на своите братя и сестри;
 6. на своите дядо и баба и на възходящи от по-горна степен.

Какъв е размерът на дължимата издръжка?

Размерът на издръжката се определя според:

 • нуждите на лицето, което има право на издръжка, и
 • възможностите на лицето, което я дължи

Минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата.

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

 • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
 • Чрез контактната форма от настоящия сайт