money

Издръжка на бивш съпруг

Вашият въпрос: 

В кои случаи се дължи издръжка на бивш съпруг и докога?

Нашият отговор:

По правило невиновният за развода съпруг има право на издръжка от бившия си съпруг. За целта е необходимо съдът да се е произнесът относно това чия е вината за развода. В тези случаи издръжката се дължи най-много до три години от прекратяването на брака. Съпрузите обаче могат да уговорят и по-дълъг срок. Съдът може да продължи срока, ако получаващият издръжката е в особено тежко състояние, а задълженият може да я дава без особени затруднения. Правото на издръжка на бившия съпруг се прекратява, когато той встъпи в брак.

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

  • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
  • Чрез контактната форма от настоящия сайт

Comments are closed.