706FCC50-8833-4DE1-A3C8-C04B0950ED12

Каква защита мога да получа от домашно насилие?

Законът за защита от домашното насилие предвижда множество мерки, които могат да бъдат наложени спрямо извършителя съобразно особеностите на всеки конкретен случай. Предвидените в закона мерки са следните:

  • задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
  • отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
  • забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
  • временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето – Тази мярка обаче не се налага при висящ съдебен спор между родителите по упражняване на родителските права, по определяне местоживеенето на детето или режима на личните отношения.
  • задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;

Пострадалите лица биха могли да бъдат насочени и към програми за възстановяване. Срокът на мерките може да бъде от 3 месеца до 18 месеца, като съдът следва да прецени каква продължителност да наложи съобразно особеностите на конкретния случай. С решението си съдът налага и глоба на извършителя, която може да бъде от 200 лв. до 1000 лв.

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

  • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
  • Чрез контактната форма от настоящия сайт

Comments are closed.