domestic2

Кога е налице домашно насилие?

Домашното насилие е довело до смъртта на 25 жени в България през последната година. Тази тъжна статистика ни провокира да напишем няколко кратки статии, с които всеки може да узнае кога законът приема, че е налице домашно насилие.

Какви са формите на домашното насилие?

Домашното насилие може да има безброй много форми. Затова българският закон е описал общо най-честите му проявления. То може да намери израз в:

  • физическо насилие
  • сексуално насилие
  • психическо насилие
  • емоционално насилие
  • икономическо насилие

Законът наказва не само извършването, но и опитът за някое от гореописаните форми на насилие.  За да е налице домашно насилие принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права следва да е извършено спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие!

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

  • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
  • Чрез контактната форма от настоящия сайт

Comments are closed.