41zS8M8HydL._SX331_BO1204203200_

Кога мога да получа незабавна защита от домашно насилие?

За получаване на защита от домашно насилие е необходимо да бъде подадена молба до компетентния районен съд. Сред задължителното съдържание на молбата са следните данни:

  • датата на извършеното домашно насилие;
  • мястото, където е извършено домашното насилие;
  • начинът, по който е извършен домашното насилие;

Важно е молбата да бъде подадена в срок до един месец от датата на извършване на акта на домашно насилие.

При подаването на молбата не се внасят държавни такси. Ако молбата бъде уважена – съдът възлага дължимите такси в тежест на извършителя на домашно насилие.

Когато молбата съдържа данни за наличие на опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата. Опасността за живота или здравето на пострадалия може да бъде както пряка, така и последваща. И в двата случая съдът следва да издаде заповед за незабавна защита. Тази заповед се изпраща до районното управление на МВР. Съдът следва да насрочи съдебно заседание в срок до един месец от постъпването на молбата.

Заповедта за незабавна защита не подлежи на обжалване и има действие до издаването на заповедта за защита или на отказа на съда.

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

  • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
  • Чрез контактната форма от настоящия сайт

Comments are closed.