money2

Кой има право на издръжка и от кого?

Издръжката е законово задължение на определено лице за предоставяне на средства, необходими за жизнените нужди на член на неговото семейство или бивш съпруг. В настоящата публикация ще научите кой има право на издръжка, кой я дължи, както и от какво зависи размерът на издръжката.

Кой има право на издръжка

Право на издръжка има лице, което е неработоспособно и не може да се издържа от имуществото си.

Кой дължи издръжка?

Лицето, което има право на издръжка, може да я търси в следния ред от:

 1. неговите деца и съпруг;
 2. неговите родители;
 3. неговия бивш съпруг;
 4. неговите внуци и правнуци;
 5. неговите братя и сестри;
 6. неговите дядо и баба и от възходящи от по-горна степен (например прадядо и прабаба)

Ако лицата от предходен ред нямат възможност да дават издръжка, дължат издръжка лицата от следващия ред.

Когато няколко лица от един и същи ред дължат издръжка, задълженията между тях се разпределят съобразно възможностите им. Ако издръжката е давана от едно от тях, то може да търси от останалите това, което те са били длъжни да дават, заедно със законната лихва.

Кои лица имат право на издръжка

Ако едно лице има задължение да издържа  няколко лица, той е длъжен да я дава в следния ред:

 1. първо на своите деца и съпруг;
 2. на второ място на своите родители;
 3. на трето място на своя бивш съпруг;
 4. на четвърто място на своите внуци и правнуци;
 5. на своите братя и сестри;
 6. на своите дядо и баба и на възходящи от по-горна степен.

Какъв е размерът на дължимата издръжка?

Размерът на издръжката се определя според:

 • нуждите на лицето, което има право на издръжка, и
 • възможностите на лицето, което я дължи

Минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата.

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

 • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
 • Чрез контактната форма от настоящия сайт

Comments are closed.