5ddf086da310cf3e97a8c3b9-768x517

Кой може да подаде молба за защита от домашно насилие?

На първо място това е пострадалият от домашно насилие. За целта законът изисква пострадалият да има навършени 14 години, а ако е поставен под запрещение – то да е ограничено, а не пълно. Пострадалият обаче не е единственият, който може да подаде молба за получаване на защита от домашно насилие. Законът дава възможност и на много други лица, които също биха могли да поискат защита от домашно насилие, но не за себе си, а за пострадалия.

Такава възможност имат:

  • брат или сестра на пострадалия;
  • лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице – например родителите на пострадалия, неговите баба и дядо, деца или внуци на пострадалия и т. н.;
  • настойника или попечителя на пострадалото лице;
  • директора на дирекция “Социално подпомагане” – когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания;

Ако попадате в гореописаните категории лица и Ваш близък е жертва на домашно насилие, законът Ви позволява да поискате защита за него!

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

  • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
  • Чрез контактната форма от настоящия сайт

Comments are closed.