bigstock-Family-Law-Family-Right-Conce

Молба за защита от домашно насилие – образец

От настоящата публикация може да свалите ОБРАЗЕЦ НА МОЛБА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ.

Моля да имате предвид, че молбата за защита следва да се попълни съобразно конкретните данни и особеностите на всеки случай на домашно насилие.

С оглед на това препоръчваме за подготвянето й да се консултирате с адвокат. Нашият екип предлага безплатни консултации на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите такава, може да се свържете с нашия екип по следните начини:

Comments are closed.