kids

Случаи на домашно насилие

Законът определя, че домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие. Ето и някои примери на случаите на домашно насилие. Обикновено всеки акт на домашно насилие може да бъде твърде многообразен по своя характер, като посочените примери по-скоро имат помощен характер отколкото да поставят граници.

Ето някои примери на актове на домашно насилие:

Физическо насилие

Блъска Ви, нанася Ви удари, ритници, плесници;

Хвърля предмети;

Заплашва Ви с оръжие или Ви наранява с него;

Физически възпрепятства опита Ви да напуснете дома си;

Заключва Ви някъде;

Отказва да Ви помогне, когато сте болна, наранена, бременна;

Възпрепятства опитите Ви да потърсите медицинска помощ;

Бие децата;

Заплашва с физическо насилие Вашите роднини и приятели;

Сексуално насилие

Принуждава Ви да се събличате против волята Ви;

Принуждава Ви към полово сношение против Вашата воля;

Принуждава ви към полово сношение след побой;

Извършва половите сношения с особена жестокост;

Умишлено Ви лишава от сексуален контакт;

Проявява изключителна ревност и Ви обвинява в любовни връзки с кого ли не;

Принуждава Ви да гледате и/или да повтаряте порнографски действия;

Емоционално насилие

Постоянно Ви критикува, крещи и/или Ви обижда (например, казва Ви, че сте много дебела или прекалено кльощава , че сте тъпа и глупава, че сте лоша майка, съпруга, любовница);

Игнорира Вашите чувства;

Подиграва се на Вашите убеждения;

Забранява Ви да ходите на работа;

Манипулира Ви, използвайки лъжа;

Обижда Вашите роднини и приятели, за да ги отстрани от живота Ви;

Отказва да излиза с Вас и да се срещате с други хора;

Пречи Ви да поддържате отношения с Вашите роднини и приятели;

Не Ви позволява да се обаждате по телефона;

Изцяло контролира семейния бюджет и сам взема финансовите решения;

Присвоява си всички семейни доходи, въобще не дава или дава не достатъчно пари за домакинството; при това самият той не пазарува, но Ви обвинява, че не се грижите за семейството;

Унижава Ви пред хора;

Заплашва да си тръгне или да Ви изгони от къщи;

Заплашва да Ви вземе децата;

Системно и несправедливо наказва децата или не Ви допуска до тях;

Източник: mvr.bg

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини на телефони: 0886795005; 0893666793.

Comments are closed.