child4

Спор между родителите за пътуване на дете в чужбина

По правило въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите.

Когато обаче родителите не постигнат съгласие, спорът между тях се решава от районния съд по настоящия адрес на детето.

Производството започва по молба на единия от родителите. Съдът следва да изслуша другия родител. Ако обаче другият родител не се яви без уважителни причини, неговото мнение може  и да не бъде изслушвано. При подобни спорове съдът може и по своя инициатива да събира доказателства. Законът позволява на съда да допусне и предварително изпълнение на постановеното решение.

Според Европейския съд по правата на човека в тези случаи съдът следва да прецени всички факти от значение за интереса на детето, като:

  • адаптирането му към средата в съответната чужда държава
  • възможността там да му бъдат осигурени подходящи условия на живот
  • наличието на реален и конкретен риск при пътуването му с единия родител в чужбина

Оттук възможността да бъде дадено разрешение за неограничено пътуване в чужбина не следва да се изключва при несъгласие на единия родител, а трябва да бъде преценена съобразно всички факти на конкретния случай.

Нашият екип предлага помощ на пострадали от домашно насилие, които се намират в материално затруднено положение.

Ако желаете да получите консултация относно тази възможност, може да се свържете с нашия екип по следните начини, за да обсъдим вашия случай:

  • На телефон 088 679 5005 в делнични дни между 9.00 и 18.00 ч.
  • Чрез контактната форма от настоящия сайт

Comments are closed.